Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Facebook Icon Instagram Icon Pinterest Icon Twitter Icon Youtube Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video
 • Thylacine
  Quick shop

  Thylacine Sleeping Bag

  $ 568.00

  • 40º - Synthetic Base Bag / Regular / Nakuru Blue (Synthetic Base Bag)
  • 40º - Synthetic Base Bag / Regular / Stone Gray (Synthetic Base Bag)
  • 40º - Synthetic Base Bag / Long / Nakuru Blue (Synthetic Base Bag)
  • 40º - Synthetic Base Bag / Long / Stone Gray (Synthetic Base Bag)
  • 20º - Synthetic Base Bag + Down Liner / Regular / Nakuru Blue (Synthetic Base Bag)
  • 20º - Synthetic Base Bag + Down Liner / Regular / Stone Gray (Synthetic Base Bag)
  • 20º - Synthetic Base Bag + Down Liner / Long / Nakuru Blue (Synthetic Base Bag)
  • 20º - Synthetic Base Bag + Down Liner / Long / Stone Gray (Synthetic Base Bag)
  • 20º - Down Base Bag / Regular / Roo Red (Down Base Bag)
  • 20º - Down Base Bag / Regular / Half Moon Purple (Down Base Bag)
  • 20º - Down Base Bag / Long / Roo Red (Down Base Bag)
  • 20º - Down Base Bag / Long / Half Moon Purple (Down Base Bag)
  • 0º - Down Base Bag + Down Liner / Regular / Roo Red (Down Base Bag)
  • 0º - Down Base Bag + Down Liner / Regular / Half Moon Purple (Down Base Bag)
  • 0º - Down Base Bag + Down Liner / Long / Roo Red (Down Base Bag)
  • 0º - Down Base Bag + Down Liner / Long / Half Moon Purple (Down Base Bag)
  • Not Rated - Down Liner / Regular / Stone Gray (Down Liner)
  • Not Rated - Down Liner / Long / Stone Gray (Down Liner)
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  Thylacine
  icon
  Thylacine
  Hero
  Thylacine
  Thylacine
  v

  Thylacine

  $ 199.00

  Learn More
 • Koala - Synthetic
  Quick shop
  Koala - Synthetic
  v

  Koala - Synthetic

  $ 229.00

  Learn More
 • Firebelly - Synthetic
  Quick shop

  Firebelly - Synthetic Trail Quilt

  $ 199.00

  • Stone Gray
  Firebelly - Synthetic
  Learn More